Kaisu Lundelin/DELTAR EJ I KONSTRUNDAN!

Bildkonst

Plats
Helsinki

Hemsida
www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/2100

Måleri har genom åren varit mitt huvudsakliga uttrycksmedel. Jag använder ofta oljefärg och pigment tillsammans akryl eller tempera.

Landskapet ur vilket mina målningar föds skapas av det levda livet, av minnen och av hur dessa bearbetas i det undermedvetna.

Betraktande utgör en stor del av mitt liv och förser mig med byggstenar för mitt arbete. Ibland tänker jag på mina målningar som sinnets och minnets rörelser, ibland endast som form eller färg. I huvudet kan många saker röra sig samtidigt, kanske mina verk är reflektioner av den här rörelsen.

Absurditet är för mig någonting djupsinnigt, någonting som ger utrymme. Dörrar öppnas, nya rutter skapas. Jag hoppas att det i mina målningar uppstår en stämning och en rumslig upplevelse. Förhoppningsvis är många av mina arbeten också mångtydiga och roliga, och ger uttryck för livets paradoxer.

Maalaus on ollut vuosien varrella pääasiallinen työskentelytapani.  Käytän  usein öljyvärejä ja pigmenttejä akryylimediumin tai temperan kanssa.

¨ Maisemaa ,¨ josta maalaukseni syntyvät, luo eletty elämä, muistot ja niiden muokkautuminen alitajunnassa.

Katsominen on iso osa elämääni ja tuo rakennuspalikoita työskentelyyn. Joskus ajattelen maalauksiani mielen ja muistin liikkeinä, toisinaan pelkkänä muotona tai värinä. Yhdessä hetkessä päässä voi liikkua monta asiaa,  ehkä teokseni ovat heijastuksia tästä liikkeestä.

Absurdi on minulle syvällinen, tavallaan tilaa antava asia.  Ovia aukeaa, syntyy uusia reittejä. Toivon, että maalaukseen syntyy tunnelma ja tilakokemus. Osa teoksista on toivottavasti monimielisiä ja hauskojakin, sisältäen elämisen ristiriitoja.