Ursula Sepponen

Bildkonst, Intermedia, Media/film, Skulptur

Plats
Mariehamn

Ursula Sepponen  är bildkonstnär med inriktning främst på performancekonst och video, men också måleri. Hon bor och verkar i Mariehamn, Åland, och är utexaminerad bildkonstnär från Yrkeshögskolan Novia i Österbotten, 2014. I sin performativa konst använder Sepponen inslag både av sina utlandsvistelser som utbytesstudent och residenskonstnär i bl.a. Danmark, Tyskland och Rumänien, men hämtar också inspiration från sin tidigare yrkeskarriär inom klädbranchen och inom turism och reseledning. Kroppen har alltid stått centralt som arbetsredskap och performance blev därför en naturlig del av Sepponens arbete redan under studietiden. 

" Den skapande kraften påverkas av mina möten med människor, av deras tankar om samhälle och liv. Diskussionen är viktig i mitt arbete. Till grund för min konst ligger ofta olika slags existentiella frågor och en ständig strävan efter frihet."

Ursula Sepponen on pääasiassa performanssi- ja videotaiteeseen sekä maalaamiseen keskittyvä kuvataiteilija.
Hän asuu ja työskentelee Ahvenanmaalla Maarianhaminassa ja on valmistunut ammattikorkeakoulu Noviasta Pohjanmaalta.

Hänen oleskelunsa ulkomailla  opiskeluaikana stipendiaattina sekä myöhemmin vaihto-ohjelmissa mm. Tanskassa, Saksassa ja Romaniassa  näkyy vaikutteina performansseissa.
Myös aikaisemmat työkokemukset  vaatetusalalta sekä toiminta turismin parissa tulevat näkyviin hänen taiteessaan.

Oma keho on Ursula Sepposelle keskeinen työväline japerformanssi tuntui läheiseltä jo opiskeluaikana.

"Tapaamiseni erilaisten ihmisten kanssa sekä heidän ajatuksensa yhteiskunnasta ja elämästä vaikuttavat luomistyöhöni. Vuorovaikutus on työssäni tärkeää.
Erilaiset olemassaoloon liittyvät kysymykset sekä jatkuva kaipuu vapauteen ovat keskeisiä aiheita taiteessani."