Michel Ruths - OBS! Ny adress vid Campus Allegro, Jakobstad

Bildkonst, Skulptur

Plats
Jakobstad

Michèl Ruths (1988) är en traditionell bildkonstnär som utgår ifrån den mentala bilden eller idén. Han har inte placerat sig i någon kategori t.ex. målare, skulptör, performanceartist eller installatör p.g.a. att mediet inte är avgörande för verket som utförs.

Däremot kan Ruths konst ta sig uttryck i målningar, skulpturer, poesi, design, grafik eller performancekonst, men det är inget som är bestämt när verket påbörjas.

Ruths anser att det är viktigt att hålla tanken fri samtidigt som idén, processen och upplevelsen står i nära förhållande till varandra. Ifall den första intuitionen inte går hand i hand med det första mediet som uppenbarar sig måste verkets sanna uttryck analyseras och förmedlas genom ett annat medie som en dikt, skulptur, målning eller i en hel installation för att upplevelsen ska bli så tilltalande och ärlig som möjlig.

Ruths förklarar också att konst inte enbart är någonting han upplever som trevligt eller tillfredställande. Det finns alltid en djupare aspekt bakom varje verk som tillför mening och liv. Ruths är därmed inte intresserad av konst som är för litterär, eftersom sådan inte lämnar någonting över åt betraktaren.

"Sådant är nästan alltid dömt att misslyckas och tenderer ofta att falla platt och registreras enbart som effektsökeri i förbifarten." Det ser alla genom, och det är ingen trend som Ruths vill hålla levande.

 

Olen perinteinen kuvataiteilija, jonka luomisprosessin lähtökohtana on kuva tai idea, mutta mihinkään taidealaan en itseäni kuitenkaan kategorioisi. Media ei ole ratkaisevaa teoksen toteutuksessa. Teokseni voivat muodostua maalauksiksi, veistoksiksi, runoiksi, designiksi, grafiikaksi tai performanssitaiteeksi, mutta se ei ole itsestäänselvyys tai etukäteen päätettyä vaan ratkeaa prosessin edetessä.