Dan Palmgren, Kabelfabriken

Bildkonst, Fotokonst

Plats
Helsingfors

Hemsida
www.danpalmgren.com

Jag är verksam som bildkonstnär och ägnar mig åt såväl måleri som fotografering, då dessa olika tekniker ger mig kompletterande möjligheter att uttrycka mig på.

Då jag målar, skapar jag en värld som inte finns förut, men som tar intryck från den befintliga verkligheten. Då jag fotograferar, tar jag däremot bilder av det som redan finns. Ändå tycker jag att slutresultaten påminner om varandra... Man kan väl säga att det är frågan om samma process, men den pensel som dansar på duken, byts ut mot det tekniska objektivet eller tvärtom. ‑ Om det är ett äventyr att fullborda den sagovärld som manas fram på duken, är det likväl ett äventyr att flytta på sig kanske bara någon centimeter för att få den komposition man ser i kamerans sökare att stämma.

Toimin kuvataiteiijana, mutta käytän ilmaisuuni sekä maalaustaidetta että valokuvausta. 1ie1estäni nämä tekniikat antavat minulle toisiaan täyderitäviä mahdollisuuksia ilmaista itseäni.

Maalatessani luon maailman, jota ej ole ennestään olemassa, mutta joka saa vaikutteensa todeflisuudesta, kun taas valokuvatessani otan kuvia slita mitä on olemassa. Kuitenkin mielestäni lopputulokset muistuttavat toisiaan voidaan kai sanoa että kyse on samasta prosessista, mutta kankaalla tanssiva sivellin vaihtuu tekniseen objektiiviin ‑ ja taas päinvastoin. ‑Jos kankaalle loihditun satumaailman viimeisteleminen on seikkailua, on sitä myös ehkä vain muutaman senttimetrin siirtymiset, jotta kameran etsimessä näkyvän komposition saisi täsmäamään.