Heta Laitakari, Pyynikin Trikoo

Bildkonst, Skulptur

Plats
Tampere

Hemsida
www.hetalaitakari.com

Jag gör arbeten av ljus och skulpterbara material. Ljusets och dunklets olika grader är ett redskap som jag använder för att leda betraktaren till ett lugnt tillstånd.

Ljuskuporna med teckningar är ett slags tankebubblor som förmedlar trädens minnen och förhoppningar inför framtiden. Modellen till ljuskuporna har jag hämtat från växtfrön och fröhus.

Teen valosta ja veistettävistä materiaaleista toteutettuja teoksia. Valo ja hämärän asteet on väline, jolla johdatan katsojan ja kokijan rauhoittumisen äärelle.

Valokuvut piirroksineen ovat eräänlaisia ajatuskuplia puiden muistoista ja toiveita tulevasta. Valokupujen mallin olen poiminut kasvien siemenistä ja siemenkodista.