Konstverkstaden Malakta

Bildkonst, Fotokonst, Hantverk, Konsthantverk, Media/film

Plats
Malax

Hemsida
www.malakta.fi

Konstverkstaden Malakta är ett oberoende produktionshus som fokuserar på förverkligandet av idéer och där konstnärer kan samlas, skapa och dela varandras idéer och arbeten. Malakta vill vara en inspirationskälla för konstnärligt skapande.
Malakta är en plats som erbjuder utrymmen för konstnärer inom olika områden och som produktionsbolag initierar innovativa projekt och produktioner.

Taidepaja Malakta toimii vanhassa meijerissä Maalahdessa keskuksena taiteilijoille jossa he voivat kohdata, luoda, jakaa ideoita ja työskennellä yhdessä. Malakta innoittaa luovuuteen, tarjoaa tilat eri alojen taiteilijoille, järjestää masterclasses työpajoja ja tuotantoyhtiönä käynnistää innovatiivisia hankkeita ja tuotantoja.