Henriikka Kontimo

Bildkonst

Plats
Helsingfors / Helsinki

Hemsida
www.henriikkakontimo.com

Jag är en bildkonstnär från Helsingfors. Jag utexaminerades från Gerrit Rietveld Academi i Holland är 2007 och från Bildkonstakademin år 2008.

Teman som jag arbetar med är språk, fantasi och begreppssystem. De här ämnena bearbetar jag genom teckning, skrivande och olika grafiska tekniker. Jag intresserar mig för hur vår världsbild formas och förändras genom ord, men också genom tystnad, och hur vi kommunicerar med varandra. Som utgångspunkt har jag ofta en skriven text, och mina arbeten är i huvudsak platsspecifika verk. Jag gör också konstnärsböcker.

Olen Helsinkiläinen kuvataiteilija. Valmistuin Gerrit Rietveld Academista Hollannissa vuonna 2007 ja Kuvataideakatemiasta vuonna 2008.

Työskentelyni teemoja ovat kieli, mielikuvitus ja käsitejärjestelmät. Työskentelen piirtämällä, kirjoittamalla ja erilaisilla grafiikan tekniikoilla. Olen kiinnostunut siitä, millä tavalla maailmankuvamme muodostuvat ja muuttuvat sanojen mutta myös hiljaa olemisen kautta sekä siitä, miten kommunikoimme toistemme kanssa. Työskentelyni lähtökohtana on usein itse kirjoitettu teksti. Teokseni ovat pääasiassa tilateoksia. Teen myös taiteilijakirjoja.