Studio Tatu Vuorio

Bildkonst, Konsthantverk, Konstindustri/formgivning, Skulptur

Plats
Espoo

Hemsida
www.tatuvuorio.fi

Tatu Vuorio

I mitt arbete närmar jag mig konsten ur många riktningar, abstrakt, figurativ och konceptuell. Jag använder mig av många olika metoder såsom målning, skulptur, smyckeskonst och installation, som under processens gång ofta blandas med varandra. Som kreativ människa har jag inte upplevt ett behov av att koncentrera mig på en viss metod. Olika tekniker, material och sätt att närma sig arbetet har gett mig inspiration och den tillfredsställelse som föds ur dynamisk aktivitet.

Ordet metod har sitt ursprung i ordet methodos, som betyder tillvägagångssätt. Så tror jag också att mångsidighet och genreöverskridande är min väg, och genom att utveckla den förverkligar jag mig själv. I och med detta får omgivningen ta del av de existentiella betydelser och erfarenheter, som är centrala för mig.

Tatu Vuorio

Työskentelyssäni lähestyn taidetta useasta suunnasta, abstraktista, figuratiivisesta sekä käsitteellisestä. Käytän tekemiseen useita metodeja kuten maalaus, kuvanveisto, korutaide ja installaatio, jotka prosessissa sekoittuvat usein myös keskenään. Luovana ihmisenä en ole kokenut tarvetta keskittyä yhteen metodiin, vaan erilaisten tekniikoiden, materiaalien ja lähestymistapojen kautta olen saavuttanut inspiraation ja dynaamisen tekemisen mielekkyyden.

Metodi sanana juontaa merkityksensä sanasta methodos, joka  tarkoittaa ”kuljettavaa tietä”. Uskonkin, että monialaisuus on minua kuljettava tie, jota kehittämällä toteutan itseäni. Tämän kautta viestin ympäristöön itselle keskeisiä olemassaolon merkityksiä ja kokemuksia.