Piia Lehti

Bildkonst

Plats
Teijo

Hemsida
www.piialehti.com

Jag är Piia Lehti, konstgrafiker, och jag bor och arbetar i Teijo by i Salo. Jag arbetar nuförtiden främst med serigrafi, men gör också metallgrafik och i viss mån collage och samfundskonstprojekt.

Att göra bilder är för mig ofta som att plocka ihop ett pussel på nytt, enligt mina egna regler. Jag tar olika bitar härifrån och därifrån, testar och provar. Jag kombinerar fotografier och duplikat med mina egna teckningar, och bearbetar materialet genom grafiska tekniker till färdiga bilder. Jag leker med roller och kroppslighet, jag suddar ut gränserna mellan människa, djur och växt. Ett viktigt tema i mina verk är förhållandet mellan människa och djur: människan som en del av naturen och naturen som en del av människan.

Olen taidegraafikko Piia Lehti ja asun sekä työskentelen Teijon kylässä, Salossa. Työskentelen nykyään pääosin serigrafian tekniikalla mutta teen myös metalligrafiikkaa ja jonkin verran kollaaseja ja yhteisötaideprojekteja.

Kuvien tekeminen on minulle usein kuin palapelin kokoamista uudelleen, omilla säännöilläni. Otan erilaisia osia sieltä täältä, kokeilen ja sovittelen. Yhdistän omiin piirustuksiini valokuvaa ja monisteita, ja toteutan ne grafiikan tekniikalla valmiiksi kuviksi. Leikin rooleilla ja ruumiillisuudella, häivytän ihmisen, eläimen ja kasvin rajaa. Yksi tärkeä teema teoksissani onkin ihmisen ja luonnon suhde: ihminen osana luontoa ja luonto osana ihmistä.