Heli Tuhkanen, Kasåkerns konstkvarter

Bildkonst

Plats
Helsinki

Hemsida
www.helituhkanen.com

Heli Tuhkanen är målare, och målar i olja på duk.

Motivet för hennes arbeten är människan. Sedan år 1996 har hon också gjort skulpturer. Heli Tuhkanen är medlem i Målarförbundet och i Konstnärsgillet i Helsingfors. I sina skulpturer använder hon återvinningsmaterial för att skona naturen: pappersmassa, sax, hår med mera.

Heli Tuhkanens arbeten har visats i många separat- och samutställningar i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Italien och Tyskland. Hennes arbeten finns representerade i Helsingfors stads konstmuseums, Uleåborgs och Kemis konstmuseers samlingar och i olika företags samlingar samt privatsamlingar.

Offentliga verk av Tuhkanen finns vid Vallila hälsovårdsstation, Hertonäs sjukhus och Kampens servicecentral.

Heli Tuhkanen on taidemaalari, joka maalaa öljyväreillä kankaalle.

Töiden aiheena on ihminen. Hän on tehnyt myös veistoksia vuodesta 1996 lähtien. Heli Tuhkanen on jäsenenä Taidemaalariliitossa ja Helsingin taiteilijaseurassa. Veistoksissa hän käyttää luontoa säästääkseen kierrätysmateriaaleja: paperimassaa, saksia, hiuksia yms.

Heli Tuhkasen töitä on ollut esillä useissa yksityis- ja yhteisnäyttelyissä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Italiassa ja Saksassa. Hänen teoksiaan on Helsingin kaupungin taidemuseon sekä Oulun ja Kemin taidemuseoiden kokoelmissa sekä eri yritysten ja yksityisten kokoelmissa.

Julkisia taideteoksia Heli Tuhkanen on tehnyt Vallilan terveysasemalle, Herttoniemen sairaalaan sekä Kampin palvelukeskukseen.