Laura Ukkonen / DELTAR INTE I KONSTRUNDAN!

Bildkonst

Plats
Helsinki

Hemsida
lauraukkonen.blogspot.fi

Jag är bildkonstnär och arbetar främst med teckning. Mina arbeten skildrar ofta personer, landskap och rum. Dokumentära observationer omvandlas under tecknandet till halvfiktiva berättelser, där minnen och olika tidsskikt blandas med nuet. Jag observerar vardagen, människor som är bundna till en viss livsmiljö. Speciellt kopplingarna mellan ensamhet och gemenskap intresserar mig. Bilden är en kommunikationsform och ett sätt att synliggöra sinnesstämningar som annars är svåra att gestalta.

Jag bor och arbetar i Helsingfors. Jag blev färdig konstmagister från Aalto-universitetet år 2012. För nuvarande avlägger jag studier i konstpedagogik vid Aalto-universitetet. 

Olen kuvataiteilija ja työskentelen pääosin piirtäen. Teokseni ovat usein henkilökuvia, maisemia ja huoneita. Dokumentaariset havainnot muuntuvat piirtäessä puolifiktiivisiksi kertomuksiksi, joissa muistot ja eri aikakerrostumat sekoittuvat nykyhtekeen. Vaikka menneisyys kiehtoo minua ja tutkin sitä taidehistorian kautta, kuvaan nyky-yhteiskunnan tunnelmia. Havainnoin arkea, asuinympäristöönsä sidoksissa olevaa ihmistä. Erityisesti yksinäisyyden ja sosiaalisuuden väliset sidokset kiinnostavat minua. Kuva on yksi kommunikoinnin muoto ja tapa tehdä näkyväksi muuten vaikeasti hahmotettavia tunnetiloja. 

Asun ja työskentelen Helsingissä. Olen valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2012. Parhaillaan suoritan Aalto-yliopistossa taidekasvatuksen opintoja.