Carl-Göran Österbacka, Ateljé Svarven

Konsthantverk

Plats
Kvevlax

Eftersom jag alltid varit intresserad av konst och är uppvuxen i ett snickeri, blev träsvarven ett naturligt verktyg för mitt konstutövande. Då jag påbörjar ett nytt svarvprojekt, vet jag sällan exakt hur slutresultatet skall bli. I stället får träets form, struktur och andra egenskaper leda mig fram. Numera använder jag alltmera rått trä i stället för torrt då jag svarvar. Det har många fördelar och ger ofta ett intressantare slutresultat, men ställer också speciella krav på svarvprocessen. Exempelvis måste träet fuktas ibland under svarvningen för att inte ändra form eller spricka. Likaså blir torkningen mera komplicerad. För att kunna förverkliga mina idéer fullt ut, har jag skaffat en ny och mer avancerad svarv till ateljén. Mitt stora intresse är att upptäcka och forma föremål som tilltalar mig konstnärligt. Dessutom inspireras jag av svarvteknikens utmaningar.

Koska olen aina ollut kiinnostunut taiteesta ja olen kasvanut puusepän työpajassa, puusorvi tuli luonnolliseksi työkaluksi taidetta harjoittaessani. Kun aloitan uuden sorvausprojektin, tiedän harvoin täysin minkälaiseksi lopputulos muodostuu. Sen sijaan puun muoto, rakenne ja muut ominaisuudet saavat johtaa minua eteenpäin. Nykyään sorvatessani käytän yhä enemmän tuoretta puuta kuivan puun tilalle. Siinä on monta etua, mikä usein tarjoaa mielenkiintoisemman lopputuloksen, mutta mikä myös asettaa sorvausprosessille erityisiä vaatimuksia. Sorvattaessa täytyy esimerkiksi joskus kostuttaa puuta, jotta se ei muuttuisi tai halkeaisi. Lisäksi puun kuivattaminen mutkistuu. Jotta voisin täydellisemmin toteuttaa ideoitani, olen hankkinut uuden ja kehittyneemmän sorvin ateljeeheni. Suuri mielenkiintoni on löytää ja muotoilla esineitä, jotka miellyttävät minua taiteellisesti. Lisäksi sorvaustekniikan haasteet inspiroivat minua.