Liisa Malkamo

Bildkonst

Plats
Seinäjoki

Hemsida
www.liisamalkamo.fi

Man kan snarast beskriva mig som målare och konstgrafiker. De här titlarna är ändå för begränsande.

Utgångspunkten för mina verk är ofta någon observation, någonting sett eller hört, som jag börjar tänka på och som sätter igång fantasin. Vägen fram till ett färdigt verk kan vara väldigt lång, för det krävs en metamorfos innan observationen kan förvandlas till en bild, som ofta är abstrakt. Ett verks födelse är en process.
Ibland fortsätter processen också efter en utställning eller i samband med utställningar. Jag behöver tid för att undersöka mina observationer, som ofta omfattar också verbal information om ett visst fenomen. Det här gäller till exempel labyrinttemat, som jag har gjort många bilder kring under cirka tio års tid.

Jag har länge och i många av mina verk behandlat variationer på cirkeln, som linje eller yta, som form och färg, hellre rörlig än en perfekt cirkel. Idén bakom bilden styr valet av medium, i vilket jag förverkligar bilden. Ofta arbetar jag med samma tema både i målningar, som grafiska blad och som installationer.
Jag gör ofta installationer i samband med internationella symposier. Jag tycker om att arbeta med internationella konstnärsgrupper. Jag värdesätter det lokala, och använder material och teman som jag hittar i naturen och i min omgivning. Också L’objet trouvé är en av mina uttrycksformer.

Jag är också kurator. Jag är styrelsemedlem i Finlands kuratorförening (SKY). Den senaste utställningen som jag har kuraterat är Bothnia Biennalens delutställning Matkalla ajassa – På resa i tiden – Travelling in time. I år har jag kuraterat finländska konstnärer på Sofia International Paper Art Biennalen och Pavlikeni Internationel Art Plainair 2015 i Bulgarien.

Bilderna
Bilder som visas här ovan ingår i serien Kaislikko (Vassdunge), som beskriver årstidernas gång. Serien är under arbete. Verken är trä- och linosnittmonotypier på japanpapper. Pappret är fäst på linneduk, som har spänts upp i kilramar, storleken är 98 x 62 cm.

Olen lähinnä taidemaalari ja taidegraafikko. Nämä nimitykset ovat kuitenkin liian rajaavia.

Lähtökohtana teoksilleni on yleensä jokin tehty havainto, kuultu tai nähty, asia, joka jää mieleen ja alkaa askarruttaa mielikuvitusta. Matka teokseksi voi olla hyvinkin pitkä, koska ennen metamorfoosia havainnosta ei voi tulla kuvallista, usein abstraktia ilmaisua. Teosten synty on prosessi. 
Toisinaan muutosprosessi jatkuu vielä näyttelyn tai näyttelyiden aikana. Tarvitsen aikaa tutkiakseni havaitsemaani, monesti myös sanallista informaatiota ilmiön ympärillä, kuten esim. labyrintti-teemassa, johon kuuluvia teoksia olen tehnyt useita noin kymmenen vuoden aikana.

Olen pitkään käsitellyt muunneltua ympyrää useissa teoksissani, viivana tai pintana, muotona ja värinä, mieluummin liikkuvana kuin täydellisenä ympyränä. Kuvallinen idea valitsee itse välineen, jolla sen toteutan. Usein toteutan samaa teemaa sekä maalauksina että graafisina teoksina tai installaatioina.
Teen usein kansainvälisissä symposiumeissa installaatioita. Työskentelen mielelläni kansainvälisissä taiteilijaryhmissä. Pyrin paikallisuuteen, käytän luonnosta ja muualta kyseisestä paikasta löytämiäni materiaaleja ja teemoja. L’objet trouvé on myös ilmaisumuotoni.

Olen myös kuraattori. Olen Suomen kuraattoriyhdistyksen hallituksen jäsen. Viimeisin kuratoimani näyttely oli Bothnia Biennalen osanäyttely Matkalla ajassa – På resan i tiden – Traveling in time.
Tänä vuonna olen kuratoinut suomalaisia taiteilijoita Sofia International Paper Art Biennaleen ja Pavlikeni International Art Plainair 2015 Bulgariassa

Teoskuvat
Kuvat ovat vielä keskeneräisestä sarjasta Kaislikko, joka kuvaa vuodenaikojen vaihtumista. Teokset ovat puu- ja linopiirros monotypioita japaninpaperille. paperi on kiinnitetty kiilakehykseen pingotetulle pellavakankaalle, koko 98 x 62.