Johanna Högväg, Highway Design, Campus Allegro

Konstindustri/formgivning

Plats
Jakobstad

Hemsida
www.highwaydesign.fi

JOHANNA HÖGVÄG jobbar med illustrering, mönsterplanering och grafisk design. Under företagsnamnet HIGHWAY DESIGN ger hon ut grafiska tryck och hennes design finns representerad i olika delar av världen. 

Uppväxt med den finska mönstertraditionen som stark influens, strävar Johanna målmedvetet med att göra vardagen lite mer färgsprakande, lite mer lekfull och lite mindre pretantiös.

JOHANNA HÖGVÄG työskentelee kuvituksen, kuosisuunnittelun ja graafisen suunnittelun parissa. HIGHWAY  DESIGN -nimen alla Johanna Högväg julkaisee graafisia printtejä, ja hänen muotoilunsa löytyy eri puolelta maailmaa.

Suomalaisessa tekstiiliperinteessä kasvaneena, Johanna haluaa tehdä arkipäivästä hieman värikkäämmän, leikkisämmän ja hieman vähemmän vaativamman.