Päivi Maunu

Bildkonst

Plats
Helsinki

Hemsida
www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/2050

Ett av temana för min konst är abstrakta natur- och platsupplevelser, och hur de kan uttryckas i form av tolkningsbara bilder. Som medium använder jag ofta performans, akvarellmålning, tuschteckning och miljökonst. Genom att kombinera dessa element kan ett akvarell- eller tuscharbete bli en performans, där penseln och kroppen som rör den dansar eller leker i en utvidgad installation.

En stund som har frammanats av spänning eller andra känslotillstånd präglas mer av idéer och fantasier än av en strävan att uppnå vetenskaplig sanning eller realistiska föreställningar. Ett skissartat men oåterkalleligt spår pekar från en maktposition mot en ständig serie händelser i livet och arbetet.

Före Konstrundan kan du bekanta dig med Päivi Maunus konstnärsböcker på utställningen Konst i bokform på Stora Räntan:

KONST I BOKFORM
Utställning av konstnärsböcker på Stora Räntan
10.8–30.8.2015 | öppet alla dagar kl 12–18  
Följande konstnärer deltar i utställningen:
Sirkku Ala-Harja, Annette Arlander, Aino Favén, Kalle Haapala, Olof Kangas, Annu Kekäläinen, Osmo Kivimäki, Elina Koskimies, Anni Leppälä, Pekka Luhta, Kristiina Lähde, Päivi Maunu, Heikki Mäntymaa, Tuula Närhinen, Tuomo Rainio, Kai Rentola, Anna Mari Räsänen, Heli Sihvonen, Timo Vartiainen, Virpi Vesanen-Laukkanen och Kari Yli-Annala.
Mer info
Affisch

Yhtenä aiheena työssäni on abstrakti luonto- ja paikkakokemus ja kuinka se voidaan ilmaista tulkittavassa kuvallisessa muodossa. Välineenä käytän usein performanssia, akvarellimaalausta, tussipiirustusta ja ympäristötaidetta. Yhdistämällä näitä elementtejä akvarelli- tai tussityö voi muotoutua performanssiksi, jossa sivellin ja sitä liikuttava keho tanssivat tai leikkivät laajennetussa installaatiossa. 

Jännityksen ja muiden tunnetilojen esiintuoma hetki painottaa enemmänkin ideoita ja mielikuvia kuin pyrkimystä tieteelliseen totuuteen tai realistiseen olioon. Luonnosmainen mutta peruuttamaton jälki viittaa mahtavuuden asemesta jatkuvaan sarjaan tapahtumia elämästä ja työstä.

Elokuussa voit tutustua  Päivi Maunun taiteilijakirjoihin Kirjatekoja -näyttelyssä:

KIRJATEKOJA
Taiteilijakirjanäyttely Harakan saaressa
10.8. - 30.8.2015 | avoinna joka päivä klo 12 - 18
Näyttelyn taiteilijat: 
Sirkku Ala-Harja, Annette Arlander, Aino Favén, Kalle Haapala, Olof Kangas, Annu Kekäläinen, Osmo Kivimäki, Elina Koskimies, Anni Leppälä, Pekka Luhta, Kristiina Lähde, Päivi Maunu, Heikki Mäntymaa, Tuula Närhinen, Tuomo Rainio, Kai Rentola, Anna Mari Räsänen, Heli Sihvonen, Timo Vartiainen, Virpi Vesanen-Laukkanen och Kari Yli-Annala.
Lisätietoja

Näyttelyn juliste