Hilja Roivainen, Manilla

Bildkonst

Plats
Turku

Hemsida
https://hiljar.wordpress.com/

I mitt konstnärliga arbete intresserar jag mig för landskapens och idealens begrepp och strävar till att kombinera de gamla mästarnas oljemålningstekniker med ett semi-abstrakt, expressivt uttryck.  Jag målar främst landskap med hjälp av fotografier som jag själv har tagit. I mina målningar skapar jag narrativa berättelser med hjälp av naturupplevelser, som färgas både av minnen och av fantasin.
Jag fick min examen som bildkonstkandidat (2010) och som magister specialiserad på måleri (2011) från University of East London. Jag har ordnat separatutställningar och deltagit i många samutställningar i London, Helsingfors och Åbo. Jag undervisar också i teckning och handleder målningsprojekt för unga och vuxna.

Taiteellisessa työssäni olen kiinnostunut maiseman ja ideaalin käsitteistä sekä vanhojen mestareiden öljyvärimaalaus-tekniikan yhdistämisestä semi-abstraktiin ekspressiiviseen maalausjälkeen. Maalaan pääasiassa maisemia itseotettuja valokuvia apuna käyttäen. Luon maalauksissani narratiivia kuvitellun ja muistojen värittämän luontokokemuksen kautta.

Valmistuin kuvataiteen kandidaatiksi (2010) ja maisteriksi (2011) maalaustaiteessa University of East London yliopistosta. Olen järjestänyt yksityisnäyttelyjä ja osallistunut useisiin yhteisnäyttelyihin Lontoossa, Helsingissä ja Turussa. Taiteelliseen toimintaani kuuluu myös muun muassa piirustuksen opetus ja maalausprojektien ohjaus nuorille sekä aikuisille.