Linda Varoma, Wärkstan

Visuell konst

Plats
Lovisa

Hemsida
www.lindavaroma.com www.warkstan.fi

Mitt konstnärliga arbete utforskar det allmänna via det väldigt specifika och basen till mitt skapande ligger i mitt behov att skapa ordning. Teman som ligger mig nära är landskapet och speciellt skogen, familjerelationer och föräldraskap samt konstnärens studio som en kreativ och fruktsam omgivning. När jag lyckas, knyts alla dessa ihop. De senaste åren har jag reflekterat kring konceptet självständighet speciellt genom det historiska landskapet. Jag har utforskat det estniska kulturarvet i serien The Singing Neighbour (2009-2011) och jag har rest runt i Skottland och de många medeltida slagfälten där, i mina arbeten under 2013-2014. Jag letar efter intimiteten och den mänskliga kontakten i dessa stora och dramatiska händelser. Mina senaste verk handlar mera om familjen, ursprung och gemenskap. Jag har studerat fotografi (2007-2011) vid Yrkeshögskolan Novia och tagit min magisterexamen i konst vid Glasgow School of Art i Skottland (2014). Jag bor och arbetar i Lovisa och arbetar främst med fotografi och text. Wärkstan är ett kombinerat arbetsrum, fotostudio och inramningsverkstad.
Taiteellisen työni lähtökohtana on oma tarpeeni luoda jonkinlainen järjestys. Sydäntäni lähellä olevia aiheita ovat maisema ja metsä, historia ja yhteiskunnalliset ilmiöt sekä perhesuhteet ja vanhemmuus. Usein nämä kaikki kietoutuvat tavalla tai toisella yhteen. Viime vuosina olen tutkinut itsenäisyyden käsitettä sekä Virossa sarjassa Laulava Naapuri (2009-2011) että Skotlannin lukuisilla keskiaikaisilla taistelukentillä 2013-2014 aikaisissa töissäni. Uusimmat työni käsittelevät enemmän perhettä, alkuperää ja yhteenkuuluvuutta. Työskentelen harkiten ja pyrin hierarkiaan jossa sekä muoto että merkitys voivat kohdata tasaväkisinä. Olen valmistunut valokuvaajaksi v. 2011 Yrkeshögskolan Noviasta sekä taiteen maisteriksi Glasgow School of Artista Skotlannista v. 2014. Asun ja työskentelen Loviisassa. Pääasialliset työskentelymuotoni ovat valokuva ja teksti. Wärkstan on yhdistetty työhuone, valokuvausstudio sekä taidekehystämö.