Rose-Mari Torpo, Lappvikens sjukhus

Visuell konst

Plats
Helsinki

Hemsida
www.rosemaritorpo.com

Jag är bildkonstnär med måleri som huvudteknik. Mitt arbetsrum finns i Lappvikens sjukhus i Helsingfors. Mitt måleri och mina motiv styrs ofta av växelverkan mellan materialen och färgerna. I mitt arbete funderar jag på måleriets hörnstenar, färgernas och linjernas växelverkan. Det viktigaste i mina målningar är nya rum som uppstår från rörelse, rytm, flera lager och färgytornas transparens. När jag jobbar är målningsprocessen i första rummet och jag arbetar fram tematiska serier genom att prova olika material. Som målare är jag intresserad av växelverkan mellan material och färg samt betraktarens position som verkets upplevare ett utrymme. Jag har verkat som konstnär sedan jag blev konstmålare från Fria konstskolan 2003 och deltagit i utställningar både i Finland och utomlands. År 2016 gick jag komplementerande studier på Åbo konstakademi. Jag hör till Helsingfors och Raumo konstnärsgillen och är medlemsaspirant i Målarförbundet.
Olen kuvataiteilija ja maalaus on pääasiallinen välineeni. Työhuoneeni sijaitsee Lapinlahden vanhassa sairaalassa Helsingissä. Maalaustyöskentelyni ja aiheeni ohjautuivat usein materiaalien ja värien kanssa vuoropuhelussa. Työskentelyssäni pohdin maalauksen peruslähtökohtia, värin ja viivan vuorovaikutusta. Maalauksissani tärkeintä ovat liike, rytmi, kerroksellisuus ja väripintojen läpinäkyvyyden tuomat uudet tilat. Työskentelyssäni maalausprosessi on etusijalla ja kokeilemalla eri materiaaleja työstän sarjan teoksia valitsemastani aiheesta. Maalarina minua kiinnostaa materiaalien ja värin vuoropuhelu ja katsojan asema teosten kokijana tilassa. Valmistuttuani Vapaasta Taidekoulusta Taidemaalariksi 2003 olen toiminut kuvataiteilijana ja osallistunut näyttelyihin Suomessa ja ulkomailla. Vuonna 2016 suoritin Kuvataiteilija AMK tutkinnon täydentävät opinnot Turun Taideakatemiassa. Kuulun Helsingin ja Rauman taiteilijaseuroihin sekä olen Taidemaalariliiton kokelasjäsen.