Pekka Pyykönen & Rannveig Steinthórsdóttir, Villa Rannveig

Konstindustri och formgivning, Visuell konst

Plats
Taivassalo

Hemsida
www.rannveig.fi

Vi är bara två i gruppen och heter Rannveig Steinthórsdóttir och Pekka Pyykönen. Vi är ett isländsk-finskt äkta par, som ofta jobbar tillsammans och kritiserar varandras produkter. Vi har jobbat tillsammans redan från början av 90-talet, då vi studerade på Islands Konstakademi.
Meitä on vain kaksi ryhmässämme ja olemme Rannveig Steinthórsdóttir sekä Pekka Pyykönen. Olemme islantilais-suomalainen aviopari ja työskentelemme usein yhdessä sekä kritisoimme toinen toistemme töitä. Olemme tehneet töitä yhdessä jo 90-luvun alusta lähtien, kun opiskelimme Islannin Taideakatemiassa.