Johan Sandås

Visuell konst, Övrigt

Plats
Jakobstad

Hemsida
johansandas.weebly.com

Jag arbetar med teckningar, skulptur och grafik, och gör dessutom ljudkonst och experimentell musik. Under Konstrundan kommer jag att visa både färdiga konstverk och skisser och planer för framtida projekt.
Taidemuotojani ovat piirustus, kuvanveisto ja grafiikka, mutta teen myös äänitaidetta ja kokeilevaa musiikkia. Konstrundan aikana esittelen sekä valmiita taideteoksia että luonnoksia ja suunnitelmia tuleviin projekteihin.