Inka Ylihärsilä, Arbetsrum Kita

Visuell konst

Plats
Tampere

Hemsida
www.inkayliharsila.com

Jag är bildkonstnär från Tammerfors. Jag målar med akryl och vax på duk och olika skivor. Jag tecknar också med tusch och bläck på papper. Min skapandeprocess är intuitiv och lite som en långsam enpersons-improvisationteater. Olika oigenkännbara varelser i varierande fysiska och känslosamma tillstånd infinner sig i mina målningar. Ibland rusar de i väldig fart någonstans, ibland är de bara där ensamma eller tillsammans. Utöver målandet jobbar jag också med samfundskonst, ljudkonst och tvärkonstnärliga projekt.
Olen tamperelainen kuvataiteilija. Maalaan akryylillä ja vahalla kankaalle ja erilaisille levyille. Piirrän musteella ja tusseilla paperille. Tekoprosessini on intuitiivinen ja vähän kuin hidastettua yhden ihmisen improvisaatioteatteria. Maalauksiini eksyvät usein tunnistamattomat olennot erilaisissa fyysisissä ja henkisissä tiloissaan. Joskus ne kiitävät hurjaa vauhtia jonnekin, toisinaan vain oleskelevat yksin tai toistensa kanssa. Maalaamisen lisäksi työskentelen myös yhteisötaiteen, äänitaiteen ja poikkitaiteellisten projektien parissa.