Leena Räsänen, Studio Laippa, Kasåkerns konstkvarter

Visuell konst

Plats
Helsinki

Hemsida
www.leenarasanen.com

Jag är Konstmålare och min teknik är oftast olja eller akryl. Mina målningar föds ur någonting som utvecklas, förtydligas, oförtydligas eller ändras helt under målandets gång och som till sist kristalliseras. Utgångspunkten kan vara till exempel en förnimmelse, en observation eller en sinnebild av en diskussion eller tanke. Jag tänker genom att göra och det kreativa arbetet händer mest under skapandet. På sistone har jag varit intresserad av kontraster, rytm, upprepning och spänningar mellan olika element.
Olen Taidemaalari, ja tekniikkani on useimmiten öljy tai akryyli. Maalaukseni syntyvät jostain lähtökohdasta, joka kehittyy, selkeytyy, epäselkeytyy tai muuttuu täysin maalauksen edetessä, ja lopulta tiivistyy. Lähtökohta voi olla esimerkiksi aistimus, havainto, tai mielikuva jostain keskustelusta tai ajatuksesta. Ajattelen tekemällä ja luova työ tapahtuu enimmäkseen toteutuksen aikana. Viime aikoina minua ovat kiinnostaneet kontrastit, rytmi, toisto ja elementtien välille syntyvät jännitteet.