Päivi Maunu, Stora Räntans konstnärshus

Visuell konst

Plats
Helsinki

Hemsida
http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/teokset/2050

Jag är Konstmagister i bildkonst med inriktning på miljökonst. Mitt konstnärliga arbete är en kombination av olika sorters samtidskonst. Målet är att granska observationer, fenomen och upplevelser miljökritiskt genom konst. Verkhelheterna är ofta samhälleliga installationer eller långvariga, platsspecifika miljökonstverk som jag ofta uppför performanser till. Jag har deltagit i flertalet internationella performansfestivaler, planerat och förverkligat miljö- och samfundskonst, deltagit i konstutställningar med akvareller, publicerat experimentella ljudmiljöer och artiklar om bildkonst.
Olen kuvataiteilija TaM, jonka erityisalana on ympäristötaide. Taiteellinen työskentelyni on nykykulttuurin eri alojen yhdistelmä. Tavoitteena on havaintojen, ilmiöiden ja kokemusten ympäristökriittinen tarkastelu taiteen keinoin. Teoskokonaisuudet ovat usein yhteisöllisiä installaatioita tai pitkäkestoisia, paikkasidonnaisia ympäristötaideteoksia, joiden yhteyteen toteutan performansseja. Olen osallistunut useille kansainvälisille performanssifestivaaleille, suunnitellut ja toteuttanut ympäristö- ja yhteisötaidetta, osallistunut kuvataidenäyttelyihin akvarellisarjoilla, julkaissut kokeellista äänimaisemaa ja kirjoittanut julkaistuja artikkeleita kuvataiteesta.