Marika Holm, Gamla kommunalstugan

Visuell konst

Plats
Pargas

Hemsida
ikaholm.blogspot.se/

Samtalets ö. I mitt konstnärskap har jag de senaste 10 åren arbetat med ett relationellt förhållningssätt. Främst med äldre sjuka på boenden och barn inom förskolan samt personalen på dessa institutioner. Min första konstnärliga utbildning är kandidatexamen i måleri från Svenska konstskolan i Nykarleby, Novia. Grunden till mitt skapande finns i det måleriska. Därefter utbildade jag mig till Magister i bildpedagogik vid Konstindustriella högskolan i Helsingfors. Efter att jag utbildat mig till diplomerad uttryckande konstterapeut i Stockholm och studier i konstnärliga forskningsprocesser vid Konstfack, har det meningsfulla samtalet även fått plats i mitt konstnärliga arbete. De senaste två åren har jag parallellt med måleriet arbetat med digitalfotografi, polaroidbilder och installationer. Välkommen till Pargas gamla kommunalstuga under Konstrundan. Där jag visar en utställning med måleri, installationer och workshops. I centrum av utställningen finns en ö, en plats för det långsamma samtalet.
Keskustelun saari. Taiteelliseen työhöni on viimeiset 10 vuotta liittynyt sosiaalinen toimintamuoto, lähinnä vanhainkotien, esikoulujen asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa. Perusta luovuudelleni on kuvataiteessa. Kandidaatin tutkinnon maalauksessa olen saanut Uuden Kaarlepyyn Svenska folkhögskolanissa, Noviassa. Taiteen maisteriksi opiskelin Helsingin Taideteollisessa Korkeakoulussa kuvataidekasvatuksen linjalla. Taideterapeutin tutkinto Tukholmassa ja opinnot taiteen tutkimusprosesseista Konstfackissa ovat antaneet uuden merkityksellisen sisällön taiteelliseen työhöni. Viimeiset kaksi vuotta olen työskennellyt rinnakkain maalauksen ja digikuvauksen, polaroidkuvien ja installaatioden kanssa. Tervetuloa Paraisten vanhalle kunnantuvalle tutustumaan näyttelyyni ja osallistumaan worshoppiin. Näyttelyn keskellä on saari, paikka rauhalliselle keskustelulle.