Johan Vestin, Österkulla

Visuell konst

Plats
Kimito

Hemsida
http://www.taidelainaamo.fi

Jag är målare och min huvudsakliga teknik är akrylfärg på duk. Motiven är landskap ibland på gränsen till det abstrakta. Jag gör monokromatiska målningar i svart och vitt för jag upplever att färgerna bär på en alldeles för stor symbolisk börda. Konsthistoria har alltid påverkat mitt konstnärliga arbete, så även i de senaste verken som innehåller intryck från surrealismen, romantiken och expressionismen. Målningarnas motiv baserar sig på mina inre visioner är därmed redan som idéer visuella och grundar sig alltså inte på begreppsligt tänkande. Verken har titlar men jag hoppas de inte är för bindande för jag vill ge publiken möjlighet till egna tolkningar. På detta sätt vill jag trygga verkens suveränitet så att de inte instrumentaliseras till illustrationer eller annat som jag inte uppfattar som egentlig konst. "Konst är konst och annat är annat" som Ad Reinhardt uttryckte det.
Olen maalari, jonka pääasiallisena tekniikkana on akryylimaali kankaalle. Haluan pitää asiat mahdollisimman yksinkertaisina. Käytän vain mustaa ja valkoista, sillä minulle riittää muodot, valöörit ja struktuuri. Taidehistoria on aina ollut vaikuttimenani, myös nykyisissä töissä, joissa näkyy surrealismin, ekspressionismin ja romantiikkan vaikutus. Aiheet maisemallisiin maalauksiini syntyvät sisäisinä visioina. Ne ovat siis jo ideoina kuvallisia, eivätkä perustu käsitteelliseen ajatteluun. Nimeän valmiit työt, mutta mielestäni taide on yhteisöllistä ja jokaisella katsojalla on oikeus osallistua omilla tulkinnoillaan. Tällöin teos säilyttää suvereenisuutensa, eikä välineellisty kuvitukseksi tai joksikin muuksi, joka mielestäni ei varsinaisesti ole kaunotaidetta. “Taide on taidetta ja muu on muuta” kuten Ad Reinhardt asian ilmaisi