Soila Hänninen, studio shh

Konstindustri och formgivning, Visuell konst

Plats
Helsinki

Hemsida
facebook.com/VisualArtistSoilaHanninen/

Jag är en konstnär och formgivare från Helsingfors, vars produktion varierar från smycken och bilder till ljusverk och spatiala verk. En nyfiken experimentlusta med material och tekniker är säreget för mig, inte att förglömma ekologin. I mina verk har jag speciellt undersökt ljuset och des uttrycksmöjligheter i olika former, materialkombinationer och konstruktioner samt som rytmer. Mitt arbete omfattar många områden. Det är mycket experimentellt, forskande och kombinerar många tekniker. Genom mitt arbete representerar jag ett materialbaserat samtidskonstfält, där verkens innehåll ofta föds ur materialet och dess bearbetning. Jag förverkligar både två- och tredimensionella verk och behandlar också ljus eller rytm som ett konkret material i dem. Jag har haft flera separatutställning om varenda ämne jag fördjupat mig. Jag har deltagit i grupputställningar och undervisat konst. Därtill har jag grundat och upprätthållit ett tvärkonstnärligt galleri och varit kurator för ett galleri med fokus på belysning. Just nu jobbar jag i mitt arbetsrum i Rödbergen som jag också byggt ett fönstergalleri i. Miniutställningarna sammanställer jag främst av mina egna verk, men ibland har jag också tematiska grupputställningar i min lokal.
Olen helsinkiläinen taiteilija ja muotoilija, jonka teosten mittakaava vaihtelee koruista ja kuvista valo- ja tilateoksiin. Utelias kokeellisuus materiaalien ja tekniikoiden käytössä on minulle ominaista, ekologisuutta unohtamatta. Olen tutkinut teoksissani erityisen paljon valoa ja sen ilmaisumahdollisuuksia erilaisissa muodoissa, materiaaliyhdistelmissä ja rakenteissa, myös rytminä. Työskentelyni on monialaista, vahvasti kokeellista, tutkivaa ja eri tekniikoita yhdistelevää. Edustan työskentelyltäni materiaalipohjaista nykytaiteen kenttää, missä teoksen sisältö syntyy usein myös suoraan suhteessa materiaaliin ja sen työstöön. Työskentelen sekä kaksi- että kolmiulotteisen toteutusten parissa ja käsitän myös valon tai rytmin ikäänkuin "materiaalina" teoksissani. Olen pitänyt kulloisistakin syventymisaiheistani lukuisia yksityisnäyttelyitä ja osallistunut yhteisnäyttelyihin sekä opettanut alaa. Olen myös perustanut ja ylläpitänyt taiteidenvälistä galleriaa ja toiminut kuraattorina valaistuspainotteisessa galleriassa. Tällä hetkellä työskentelen työhuoneellani Punavuoressa, minne olen rakentanut pienen ikkunagallerian. Mininäyttelyt koostan lähinnä omista teoksistani, mutta toisinaan pidän myös teemallisia yhteisnäyttelyitä tilassani.