Merja Salonen Di Giorgio, Kasåkerns konstkvarter

Visuell konst

Plats
Helsinki / Helsingfors

Hemsida
www.merjasalonen.net

Jag är målare och bildkonstnär. Det som inspirerar mig i mitt konstnärliga arbete är bl.a. spåren efter människan i kulturmiljön, stämningen på platsen ´genius loci´, historiens avlagringar och därtill 'Grand Tour', d.v.s. historiska studieresor. Under de senaste 20 åren har jag koncentrerat mig på att måla med olja på duk och använda blandteknik på papper. Jag är intresserad av historiska pigment och material och utnyttjar traditionella målartekniker. Jag har skapat några permanenta miljöverk av betong i Helsingfors. Jag är medlem i målarförbundet, och mina verk finns också i Helsingfors stads ägo och i Lahtis stadsmuseum. Bifogade foton på serien 'Forma dell´acqua'.
Olen taidemaalari ja kuvataiteilija. Minua innoittaa taiteellisessa työssäni mm. ihmisen jäljet kulttuuriympäristössä, paikan henki , `genius loci´, sekä historian kerrokset ja Grand Tour, eli erilaiset historialliset opintomatkat. Viimeisten 20 vuoden aikana olen keskittynyt maalaamaan öljyvärein kankaalle ja sekatekniikoin paperille. Olen kiinnostunut historiallisista pigmenteistä ja materiaaleista sekä perinteisistä maalausmenetelmistä. Olen myös toteuttanut pysyviä ympäristöteoksia mm. betonista Helsinkiin. Olen taidemaalariliiton varsinainen jäsen ja töitäni löytyy mm. Helsingin kaupungin ja Lahden taidemuseon kokoelmista. Ohessa on kuva Forma dell´acqua maalaussarjasta.