Katja Kotikoski, Elfvik-ateljéerna

Konsthantverk och hantverk, Konstindustri och formgivning, Visuell konst

Plats
Helsingfors | Helsinki

Hemsida
www.katjakotikoski.com

Jag är en formgivare som är inriktad på keramik och materialbaserad konst. I mina konstverk sammansmälter formgivning, hantverk och bildkonst på ett fantasifullt sätt. Jag använder vardagliga händelser och föremål som en inspirationskälla, som jag tolkar med min konst. Genom att sammanfatta delar av verkligheten, blir mina konstverk som små berättelser om livet. Under de senaste åren har motsatserna privat-publik och äkthet-falskhet fungerat som en röd tråd i min konst.
Olen keramiikkaan ja materiaalipohjaiseen taiteeseen suuntautunut muotoilija. Taiteessani yhdistyvät muotoilu, käsityö ja kuvataide mielikuvituksellisella tavalla. Saan inspiraatiota teoksiini arkisista tapahtumista ja esineistä, joita tulkitsen taiteeni kautta. Todellisuutta ja sen osia tiivistämällä, muodostuu teoksistani pieniä tarinoita elämästä. Viime vuosina ovat vastinparit yksityinen-julkinen sekä aito-epäaito toimineet punaisena lankana taiteessani.