Tero Maksimainen, Lovisa konstverkstad

Konsthantverk och hantverk, Konstindustri och formgivning, Visuell konst

Plats
Lovisa

Hemsida
www.loviisantaideverstas.fi/taiteilijat/tero-maksimainen

Jag är skulptör och keramiker. Jag arbetar i Lovisa Konstverkstad, vilken är ett gemensamt utrymme för sju konstnärer. Vi alla har våra egna projekt, men vi jobbar också med gemensamma projekt och hjälpar varandra. Jag är fascinerad av organiska former. Jag studerar växelverkan mellan materians inneboende krafter och de yttre krafter som påverkar den. Skulpturalitet är för mig att förnimma ytans egen expressivitet. Verket är färdigt då ytan får sitt eget uttryck och börjar kommunicera med något ur det undermedvetna. Jag arbetar med lera, sten, gips och trä. Dessutom gör jag andra konstföremål och kärl. Jag gör också beställningsverk.
Olen kuvanveistäjä ja keraamikko. Työskentelen seitsemän muun taiteilijan kanssa yhteisissä työtilassa, jota me kutsumme Loviisan Taideverstaaksi. Meillä on jokaisella oma tapamme työskennellä, mutta me autamme toinen toistamme ja jaamme osaamistamme. Toteutamme myös yhteisiä projekteja. Minua kiehtovat orgaaniset muodot. Tutkin materian sisäisten voimien ja ulkopäin vaikuttavien voimien vuorovaikutusta. Minulle veistoksellisuus on pinnan elävyyden kokemista. Teos on valmis, kun pinta alkaa puhua ja nostaa alitajunnasta esille jotain, joka koskettaa katsojaa. Teen veistoksia savesta, kivestä, kipsistä ja puusta. Lisäksi teen muita taide-esineitä ja astioita. Teen myös tilaustöitä.