Maria Mughal, Studio Laippa, Kasåkerns konstkvarter

Visuell konst

Plats
Helsinki

Hemsida
mughal.fi

Jag är konstmagister och bildkonstnär. Jag målar och gör offentlig konst. Utställningar har jag haft regelbundet både i Finland och utomlands. I de flesta av mina målningar behandlar jag mänsklighet, olikhet, roller, äkthet, rädslor och olika roller. Jag tror att en påtagen roll verkligen kan vara stärkande i vissa situationer och den kan också förenkla kommunikationen mellan människor, medan rollen kan vara en börda eller i värsta fall ett fängelse i andra situationer. Jag är intresserad av frågor som vem är jag, vart hör jag och vad känner jag.
Olen taiteen maisteri ja kuvataiteilija. Maalaan ja teen julkisia taideteoksia. Näyttelyitä olen pitänyt säännöllisesti Suomessa ja ulkomailla. Uusimmissa maalauksissani käsittelen ihmisyyttä, erilaisuutta, rooleja, kätkeytymistä, aitoutta, pelkoja sekä erilaisia rooleja. Uskon, että joissain tilanteissa rooli voi olla aidosti voimaannuttava ja ihmistenvälistä kommunikaatiota helpottava asia, kun taas toisissa se on taakka ja pahimmassa tapauksessa vankila. Minua kiinnostavat kysymykset kuten: Kuka minä olen? Mihin minä kuulun? Mitä minä tunnen?