Hanna Uggla

Visuell konst

Plats
Helsingfors

Hemsida
www.hannauggla.com

Jag är bildkonstnär och målar ekspressivt. I mitt måleri har jag tagit ställning mot rasism och diskriminering genom att jobba med motsatser t.ex : rädsla och dans, kaos och harmoni. Mitt måleri rör sig i en vågrörelse från föreställande mot abstrakt och tillbaka igen. På senare år har också djur och naturmotiv fascinerat mig alltmer.
Olen kuvataiteilija ja maalaan ekspressiivisesti. Olen taiteessani ottanut kantaa rasismia ja syrjintää vastaan työskentelemällä vastakohdilla esimerkiksi pelko ja tanssi, kaos ja harmonia. Maalaukseni liikkuvat esittävän ja abstraktin välissä. Viime vuosina myös eläin ja luonto ovat kiinnostaneet minua yhä enemmän.