Matti Rantanen, Kera konstnärshus

Visuell konst

Plats
Esbo

Hemsida
www.mattirantanen.com

Jag blev utexaminerad från Fria konstskolan 2000 och från London Metropolitan University 2008 där jag tog konstkandidatexamen. Jag har haft flera solo- och grupputställningar både i Finland och utomlands. Min senaste utställning hade jag i Tammerfors på studio Mältinranta. Mina verk finns i Finska nationalgalleriets, Helsingfors konstmuseums, Finska konstföreningens och Pro Artibus samlingar.
Olen valmistunut Vapaasta taidekoulusta vuonna 2000 ja vuonna 2008 London Metropolitan Universitystä Kuvataiteen kandidaatiksi. Minulla on ollut yksityis- ja ryhmänäyttelyitä niin Suomessa kuin ulkomailla. Viimeisin yksityisnäyttelyni oli studio Mältinrannassa Tampereella 2017. Töitäni on kokoelmissa kuten Kansallisgalleria, Helsingin taidemuseo(HAM), Suomen taideyhdistys ja Pro Artibus.