Henrika Lax

Visuell konst

Plats
Lemland

Hemsida
https://henrikalax.wordpress.com/

Jag arbetar som bildkonstnär. Jag målar, tecknar och skriver. Även ljud och gregoriansk sång är en viktig del av mitt arbete. Temat för mitt konstnärskap är tiden och mänskan. Just nu är fokus på tystnad och helighet.
Toimin kuvataiteilijana. Maalaan, piirrän ja kirjoitan. Myös ääni ja gregoriaaninen laulu ovat tärkeä osa työtäni. Ihminen ja aika on teema joka toistuu eri muodoissa taiteessani. Juuri nyt hiljaisuus ja pyhyys ovat keskipisteessä.