Sublima tokningar

Visuell konst, Övrigt

Plats
Veikkola

Hemsida
www.subliimittulkinnat.com

Det tvärkonstnärliga projektet Sublima tolkningar är bildkonstnär Pauliina Pesonens och författare Jolin Slottes svar på nyheternas förmodade objektivitet. Pesonen och Slotte söker den sublima upplevelsen i nyhetsflödet och undersöker hur nyhetsjournalistiken, som borde hålla oss uppdaterade om händelser i världen, ändå så ofta vädjar till våra känslor. Att vädja till känslorna är ett retoriskt medel bland andra, men också en av grundpelarna inom populism och klickjournalistik. Genom att undersöka och bearbeta sublima tolkningar granskar Pesonen och Slotte hur nyheterna påverkar oss. Sublima tolkningar är snabba reaktioner, men ger också rum åt det långsamma. Det är en lek med nyheter och tillspetsade tolkningar. Samtidigt ifrågasätter projektet den nyhetsmättnad som finns i dagens samhälle. Pesonen och Slotte tolkar nyheter som på två röda sekunder förlorat sitt nyhetsvärde och lyfter fram dem i rampljuset igen. Pesonen och Slotte arbetar tvärkonstnärligt med varierande material och metoder. Koncept och tema i verket är i fokus. Hittills har de förverkligat såväl installationer, videon som korsstygnsarbeten och mera traditionella verk. Pauliina Pesonen är bildkonstnär, utbildad bl.a. vid Konstakademin i Helsingfors. Hon har haft utställningar i bland annat Finland, Tyskland, Island och Libanon. Jolin Slotte är författare. Hon har publicerat romaner (Schildts & Söderströms), ett illustrerat prosalyriskt verk (Marginal), lättlästa bearbetningar (Lärum-förlaget) och dikter och noveller på svenska, finska och engelska i tidskrifter och antologier. Både Slotte och Pesonen är födda och uppvuxna i Karleby. Deras konstnärliga samarbete fick sin början med pjäsen “90209” år 2008 (Teaterföreningen Trotsallt rf) och våren 2014 föddes projektet Sublima tolkningar. Deras gemensamma intresse är massmedia som till synes objektiv informationsförmedling, sensationslysten påverkan, politiska underströmmar, bildspråk och språkbilder.
Monitaiteellinen projekti Subliimit tulkinnat on kuvataiteilija Pauliina Pesosen ja kirjailija Jolin Slotten vastalause uutisten näennäiseen objektiivisuuteen. Pesonen ja Slotte hakevat uutisvirrasta subliimia tunnetilaa ja tarkastelevat miten uutisjournalismi, jonka tarkoitus on saattaa lukijaa ajan tasalle, usein kuitenkin vetoaa tunteisiin. Tunteisiin vetoaminen on retorinen keino muiden joukossa, mutta myös yksi olennainen osa populismia ja klikkausjournalismia. Työstämällä subliimeja tulkintoja Pesonen ja Slotte tutkivat millä tavalla uutiset vaikuttavat meihin. Subliimit tulkinnat on nopeaa reagointia, mutta antaa tilaa myös hitaudelle, uutisten kanssa leikkimiselle ja räävittömille tulkinnoille. Samalla projekti kyseenalaistaa yhteiskunnassa vallitsevaa uutisähkyä. Pesonen ja Slotte työskentelevät monitaiteellisesti ja työskentelytapa vaihtelee. Etusijalla on konsepti ja teosten teema. Tähän mennessä he ovat toteuttaneet niin installaatioita, videoita kuin ristipistostöitäkin, kun ne ovat olleet aiheelle sopiva materiaali tai tapa työskennellä. Pauliina Pesonen on kuvataiteilija ja hän on saanut koulutuksensa mm. Kuvataideakatemiassa Helsingissä. Hänen taidettaan on ollut muun muassa esillä Suomessa, Saksassa, Islannissa, Libanonissa. Jolin Slotte on kirjailija. Hän on julkaissut proosaa ja runoja niin kirjamuodossa kuin lehdissä ja videorunomuodossa ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi. Molemmat taiteilijat ovat syntyneet ja varttuneet Kokkolassa. Heidän taiteellinen yhteistyönsä sai alkuunsa näytelmän “90209” parissa vuonna 2008 (Teaterföreningen Trotsallt rf) ja keväällä 2014 syntyi heidän oma projektinsa Subliimit tulkinnat. Heidän yhteisen kiinnostuksena on monimuotoinen media, johon sisältyy näennäisesti objektiivinen uutisointi, sensaatiohakuisuus, poliittiset pohjavirrat, kuvakieli ja kielikuvat.