Kaija Ilomäki, Lovisa konstverkstad

Konstindustri och formgivning, Visuell konst

Plats
Lovisa

Hemsida
www.loviisantaideverstas.fi/taiteilijat/kaija-ilomaki

Människor ger mig inspiration, både som bildkonstnär, keramiker och maskerare. Jag gör gärna beställningsarbeten, eftersom de alltid innehåller en ”gnista” av beställaren själv. Beställarens personliga habitus och hens hem ger de första tankarna och ideerna för en konstnär om det beställda verket. Skulpturerna gör jag i brons, keramik och av stålskivor. Till yrket är jag också maskerare och ReikiMaster. Jag jobbar som frilansmaskerare vid Helsingfors stadsteater och som gästande maskeringsplanerare vid olika teatrar. Jag jobbar i ett gemensamt utrymme med sju andra konstnärer. Vi kallar det Lovisa Konstverkstad.
Ihmiset ovat innoittajani kuvanveistäjänä, keraamikkona ja maskeerajana. Teen mielelläni tilaustöitä, koska niissä on aina ”kipinä” tilaajalta itseltään. Tilaajan henkilökohtainen olemus ja hänen kotinsa antavat taiteilijan teokselle ensimmäiset ajatukset ja ideat. Pronssi, keramiikka ja teräslevyt ovat veistomateriaalini. Ammatiltani olen myös maskeeraaja ja ReikiMaster. Työskentelen freelancer maskeeraajana Helsingin kaupunginteatterissa ja vierailevana maskeeraussuunnittelijana eri teattereissa. Työskentelen seitsemän taiteilijan yhteisessä työtilassa Loviisan Taidevertaalla.