Antero Kare, Somero Stenmejeri

Visuell konst

Plats
Pyöli

Hemsida
www.anterokare.com

ALLTID ÄR EN LÅNG TID Geologi, arkeologi, stora historier och berättelser är en historiemålares morska innehållskista. Jag har blivit kallad den mest kända fornkonstvetaren i Norden, biokonstens pionjär och en monumentskapare. Finlands grottmålningar, hällristningarna i Alta i Norge, spåren efter floderna på Kolahalvön, fornkonst i grottorn Tsulgan Tash och Jamashi Tash i Ural, de sibiriska gränsfloderna Jeniseis och Amurs förfaderskonst, fossiler av fornväxter och -djur från kambrium och till sist livets begynnelse ur bakterier för 3,8 miljarder år sedan – allt tolkat genom en konceptkonstnärs upplevelse. Ponoi, Ponds, Pech Merle, Kökaröarna och Myanndashfloden har blivit klassiker inom monumentala reliefer. Den största, med måtten 32 x 2,5 x 1 m, är Kapova som finns på Kiasma. Levande målningar med mikrober Svan, Par och Jakthundar fungerar med levande mikrober. De använder mikrobernas ämnesomsättning för att bilda ett eget mikroklimat i skulpturvitrinerna, på samma sätt som mikroberna började skapa syre vid livets begynnelse. Något som var helt okänt på jordens yta fram till dess. Dimma och Kemi Dimhjort är en videoprojektion av en av Finlands ursprungsdjur hjorten, projicerad på levande dimma. När dimman bildar videobilden går hjorten ibland i en svag morgon, ibland är den i kompakt, objektliknande levitation och när dimman lagt sig är den skarp på bakväggens sten. Mineralers och kristallers matematik har varit som livets ordningsregler för mig, en utgångspunkt för våra lagprinciper. Också björnen målar sig med olika kemikalier och med reaktioner dem emellan. Fiskstimmet uppfyller romantikens mest ymniga krav. Symbolhistorien förtäljer hur individer skyddar varandra då de förenas och använder svärmintelligens. Undervattensvideo projiceras på 3500 fiskformer och splittras på ytorna till en lysande ljusshow och en realistisk dokumentär som ger rörelse åt lika många skuggor på bakväggen som det finns i videon.
AINA ON PITKÄ AIKA Geologia, arkeologia, suuret tarinat ja kertomukset ovat historiamaalarin uljas sisältöarkku. Minusta on sanottu, että olen yksi tunnetuimmista muinaistaiteen tuntijoista Pohjoismaissa, biotaiteen pioneeri ja monumenttien tekijä. Suomen kalliomaalaukset, Altan kalliopiirrokset Norjassa, Kuolan niemimaan jokien uurrokset, Uralin muinaistaiteen luolat Tsulgan Tash ja Jamashi Tash, Siperian mahtijokien Jenisein ja Amurin esi-isien taide, muinaisten kasvien ja eläinten fossiilit kambrikaudelta ja lopuksi elämän alkuun bakteereista 3,8 miljardia vuotta sitten – kaikki nykyhetken käsitetaiteilijan kokemuksen kautta nähtyinä. Monumenttireliefien klassikoiksi ovat nousseet Ponoi, Ponds, Pech Merle, Kökaröarna ja Myanndash-joki. Mitoiltaan suurin on Nykytaiteen museo Kiasmassa esitetty Kapova, 32 metriä pitkä, 2,5 metriä korkea ja metrin syvä. Elävät maalaukset mikrobeilla Elävillä mikrobeilla toimivat Joutsen, Pari ja Metsästyskoirat. Ne käyttävät mikrobien aineenvaihduntaa myös muodostamaan veistosvitriineihin oman mikroilmaston, aivan samoin kuin elämän syntyessä mikrobit ryhtyivät valmistamaan happea, siihen asti maapallolla tuntematonta. Sumu ja kemia Sumupeura on elävään sumuun heijastettu video yhdestä Suomen alkuperäeläimestä peurasta. Sumun muodostuessa videokuvan peura kävelee joskus ohuessa aamussa, väliin tiiviissä esinemäisessä leijunnassa ja sumun laskeuduttua tarkkana takaseinän kalliossa. Mineraalien ja kiteiden matematiikka on tuntunut minusta kuin elämän järjestyssäännöltä, lainalaisuuksiemme lähtökohdalta. Karhu maalaakin itsensä eri kemikaaleilla ja niiden keskinäisillä reaktioilla. Kalaparvi täyttää romantiikan runsaimmatkin vaatimukset. Symbolitarina kertoo kuinka yksilöt yhteen liittyen suojelevat toisiaan, käyttävät parviälyä. Vedenalaisvideo heijastetaan 3 500 kalamuotoon, hajaantuen niiden pinnoilla loistavaksi valoshowksi ja realistiseksi dokumentiksi, liikuttaen takaseinällä yhtä monta varjoa videokuvan uivien kalojen päällä.