Panu Koskimies

Konsthantverk och hantverk, Konstindustri och formgivning, Visuell konst

Plats
Jyväskylä

Hemsida
facebook.com/kuvanveistajapanukoskimies

Jag heter Panu Koskimies och är skulptör och verksam inom olika arbetsområden där relationer mellan människor är en viktig del. Hela mitt vuxna liv har jag arbetat med diverse arbetsuppgifter inom den sociala sektorn och då haft möjligheten att använda och utveckla min mångsidiga kulturkompetens. För närvarande är jag mycket intresserad av vad som gör att ett stort antal människor förlorar sitt intresse för den här världen och för möjligheter den erbjuder. Jag är nyfiken på hur man med hjälp av kultur och konst – till exempel med små övningar som öppnar sinnesvärlden – kan få människor att bli intresserade av sina egna möjligheter och sina liv på nytt. Vid sidan av arbetet sköter jag ett litet hantverksföretag, Pa-Ko Art. Det är specialiserat på offentliga skulpturer och konstkeramik för hushåll. Förutom färdigheter inom handarbete och konst, är jag också specialiserad på små dramaövningar, kreativt skrivande, jonglering och övningar som kan öppna sinnesvärlden.
Olen Panu Koskimies, kuvanveistäjä ja ihmissuhdetyön ammattilainen. Koko aikuisikäni olen työskennellyt erilaissa sosiaalityön tehtävissä, jossa olen saanut käyttää ja kehittää monipuolista kulttuurialan osaamistani. Minua kiinnostaa tällä hetkellä suuresti se, mikä saa suuren joukon ihmisiä menettämään kiinnostuksensa tätä maailmaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia kohtaan. Ja miten kulttuurin ja taiteen keinoin, esimerkiksi aistimaailmoja avaavilla pienillä harjoitteilla, voidaan ihmiset saada uudelleen kiinnostumaan omista mahdollisuuksistaan – elämästään. Sivutoimena pyöritän pientä kädentaitojen ja taiteen toiminimeä nimeltä Pa-Ko Art. Se on erikoistunut julkisen tilan veistoksiin ja kotitalouksien käyttötaidekeramiikkaan. Kädentaitojen ja taiteen ohjaamisten lisäksi olen erikoistunut pieniin draamallisiin harjoituksiin, luovaan kirjoitukseen, jonglööraukseen, ja aistimaailmoja avaaviin harjoituksiin.