Reija Palo-oja, Logomo

Visuell konst

Plats
Turku

Hemsida
www.reijapalo-oja.fi

Jag blev Magister i bildkonst från Bildkonstakademin 2001. Ända sedan jag blev färdig har jag målat verkhelheter där landskapet är närvarande. Det här hänger starkt ihop med måleritraditionen där landskapet ses som en spegelbild av den inre världen. Samtidigt är landskapet som en inbygd bild, en erinring som öppnar mångsidiga möjligheter att förverkliga idén om måleriet. Konkret består mina målningar av flera olika färglager. I mina verk överlappar måleriets gränssnitt den abstrakta konstens element och blir känsliga, intensiva färgytor samt antydningar till motiv. Målningarnas allegorier, transparenta färglager och luftighet uppmanar till att stanna upp. Med de här olika elementen strävar jag till att ge en stark närvarande upplevelse med målningarna, men också skapa någonting fragilt.
Valmistuin Kuvataideakatemiasta vuonna 2001 kuvataiteen maisteriksi. Valmistumisestani asti olen maalannut teoskokonaisuuksia, joissa maisemallisuus on aina ollut läsnä. Tämä liittyy vahvasti siihen maalaustaiteen traditioon, jossa maisemamaalaus on mielletty sisäisen peilikuvana. Samalla maisemallisuus on kuin sisäänrakennettu kuva, muistuma, joka avaa monipuolisia mahdollisuuksia toteuttaa ideaa maalaamisesta. Konkreettisesti maalaukseni rakentuvat useista ohuista maalikerroksista. Teoksissani limittyvät maalamisen rajapinnat abstraktin taiteen elementeistä, herkkiin intensiivisiin väripintoihin sekä viitteellisiin kuva-aiheisiin. Maalauksien vertauskuvallisuus, läpikuultavat värikerrokset sekä ilmavuus kehoittavat pysähtymään. Näillä erilaisilla elementeillä tavoittelen maalauksiin kokemuksia, joissa on voimakas läsnäolo, mutta samalla myös jotakin hyvin haurasta.