Noora Ylipieti, Kera konstnärshus

Visuell konst

Plats
Espoo

Hemsida
www.nooraylipieti.com

Jag fick bildkonstnärsexamen från Lahtis Konstinstitut 2008, alltså firar jag tio år som konstnär i år. Konstmagister blev jag 2016 från Aalto-universitetet. Jag har alltid jobbat med måleri. Just nu är jag speciellt inspirerad av konst från renässanstiden och det syns innehållsmässigt i mina målningars teman, men visuellt är de granskade ur nya synvinklar. Bland annat Leo Steinbergs bok Sexuality of Christ in Renaissance Art and Modern Oblivion påverkar mitt konstnärliga arbete. Kroppslighet, munterhet och ett kontrollerat kaos blandas i mina verk. I centrum för mitt arbete finns en öppen förundran, som fördomsfritt och öppet ska väcka tankar. I mina verk hittar en bekanta teman, så som bibliska händelser, granskade i ett nytt ljus. Djuren och figurerna som är på äventyr i mina verk tillför glädje och närmandemöjligheter. De fungerar också som allegorier för till exempel arketyper och bibliska figurer. Det här, kombinerat med färgmättnad och det kontrollerade kaoset gör målningarna busiga och livliga samt väcker frågor. Mitt i kaoset kan betraktaren finna älskvärda och skört förnimbara definitioner på känslor och fysiska kraftsymboler. Glädjen och sentimentaliteten som kombineras i verken gör dem varma och omedelbara. Min måleriteknik är intensiv, vilket betyder att blandteknik och ett stort format faller sig naturligt för mig. Jag använder oftast akrylfärg som sådan, alltså går mitt kroppsliga arbetssätt och måleriets reaktionstid bra ihop.
Noora Ylipieti (s.81) on Espoon Kerassa, Ateljeesäätiön tiloissa työskentelevä kuvataiteilija. Hän on valmistunut Lahden Taideinstituutista AMK-kuvataiteilijaksi ja Aalto yliopistosta Taiteen maisteriksi. Ylipieti on erikoistunut maalaustaiteeseen. Taiteilijan teoksia leimaa rikas värimaailma ja maalauksensa hän toteuttaa usein sekatekniikka hyödyntäen. Ylipietin työskentely on intensiivistä ja hän käyttää maaleja tyypillisesti sellaisenaan jolloin maalaamisen reaktioaika sekä kehollinen työtapa kohtaavat hyvin. Teostensa kautta hän on pitkäaikaisesti käsitellyt sukupuolen, seksuaalisen ja kehollisuuden teemoja. Useissa maalauksissa vaikuttavat fyysiset voimasymbolit sekä emootiot. Teoksissa voi havaita hallittua epäjärjestystä, jopa kaaosta, jota kuitenkin jäsentää tiiviit teemat. Monissa Ylipietin maalauksissa seikkailevat otukset, jotka tuovat niihin hilpeyttä, leikinomaisuutta ja lähestyttävyyttä. Samalla maalauksista välittyvä herkkyys antaa niille lisäsyvyyttä.