Timo Konttinen

Visuell konst

Plats
Jakobstad

Hemsida
www.timokonttinen.com

Sent i mars 2013 startade jag konstprojektet 365. Reglerna jag skrev för projektet lyder som följer: 1. Skapa minst ett nytt konstverk var dag. 2. Ingen censur, varje bild måste publiceras. 3. När verket är klart, publicera på sociala medier (hemsida, instagram och facebook). 4. Repetera inte samma bild. 5. Varje verk är ett konstverk i sig, men även en del av den större helheten 365. Konsten har, med detta projekt, blivit det jag önskade att den vore. Konst är en betydande del av mitt liv. Jag gör och skapar nytt varje dag. Vid det här laget har jag skapat nästan 1700 verk i serien. Jag ser projektet eller processen som en del av mitt livsverk. Den konstnärliga karriären är grunden jag bygger mitt hus på. Tillsammans med min familj är det den som skapar mervärde i mitt liv. Trots att det naturliga uttrycket för mina verk är teckning eller målning, utesluter jag för den skull inte andra tekniker. Bilderna är ett slags inre självporträtt. Innehållet påverkas av allt som sker runtomkring mig och de sinnestillstånd händelserna framkallar. När ett verk är färdigt publicerar jag det alltid på min hemsida timokonttinen.com, Facebook och Instagram. Skapandet och publiceringen repeteras dagligen. Att utöva mitt yrke varje dag raffinerar mig, gör mig bättre. Som en musiker, t.ex. en gitarrist, måste öva på sitt instrument varje dag, måste konstnären hålla sin pensel våt för att göra framsteg. Om musikern tar en paus kan hen ännu spela, men blir lätt märkbart ringrostig. Likaså kan konstnären efter en lång paus från sitt utövande ännu hålla en penna, men idéer, produktion, eller den personliga prägeln som gör verken unika saknas. Jag vill inte påstå att alla konstnärer måste utöva sin konst varje dag, men jag tror att ju mer du övar, desto bättre blir du. Det här är en regel som omfattar allt vi tar oss an i livet.
Maaliskuussa 2013 käynnistin taideprojektini 365. Säännöt, jotka kirjoitin projektilleni kuuluivat näin: 1. Tee vähintään yksi taideteos päivässä. 2. Et saa sensuroida. Kaikki kuvat tulee julkaista. 3. Kun teos on valmis, julkaise se sosiaalisessa mediassa. (kotisivut, instagram ja facebook) 4. Älä toista samaa kuvaa. 5. Jokainen teos on itsenäinen taideteos, mutta myös osa suurempaa kokonaisuutta 365. Tämän projektin taiteesta tuli sellaista kuin toivoin. Taide on merkittävä osa elämääni. Teen ja luon uutta joka päivä. Tähän mennessä olen saanut aikaan 1700 teoksen sarjan. Näen projektin tai prosessin elämäntyönäni. Taiteellinen urani on perusta, jolle rakennan taloni. Se ja perheeni antavat lisäarvoa elämälleni. Luonnollisin ilmaisutapa minulle on piirtäminen ja maalaaminen, mutta en sulje pois muitakaan tekniikoita. Kuvat ovat eräänlainen sisäinen muotokuva. Kun teos on valmis, julkaisen sen aina kotisivuillani timokonttinen.com, Facebookissa ja Instagramissa. Jokainen päivä toistaa aikaisempaan: minä luon ja julkaisen. Ammatin harjoittaminen päivittäin kehittää minua ja tekee minusta paremman. Niin kuin muusikon on harjoiteltava instrumentillaan, on myös taiteilijan pidettävä siveltimensä märkänä kehittyäkseen. Jos muusikko pitää pidemmän tauon, osaa hän edelleen soittaa, mutta selkeää ruostumista on taidoissa havaittavissa. Sama pätee taiteilijaan. Kynää ja pensseliä hän osaa edelleen käyttää, mutta persoonallinen leima, joka tekee teoksesta ainutlaatuisen, puuttuu. En halua väittää, että jokaisen taiteilijan täytyy tehdä taidetta joka päivä. Uskon kuitenkin että mitä enemmän harjoittelee, sitä paremmaksi tulee. Se on sääntö joka pätee kaikkeen mitä elämässämme teemme.