Johanna Virtanen, Kabelfabriken

Visuell konst

Plats
Helsinki

Hemsida
www.johannavirtanen.com

Jag är intresserad av linjens estetik och långsamt uppbyggda konstruktioner. Jag letar efter ett tidsbegrepp som lyfter fram teman som närvaro, att stanna upp och att lyssna i mina verk, som en motpol till den hektiska brådskan och prestationskulturen typisk för vår tid. I mina senaste verka har jag funderat på vårt konsumtionssamhälle och hur det påverkar vår miljö. Produktmängder och enkla köpmöjligheter lockar till en oeftertänksam livsstil, men det ger också upphov till skuldkänslor. Konsumtion som grundar sig på pengar, att köpa och att ständigt prisa det nya är ett hot mot miljön och får det ekologiska samvetet att banka. Materialet som utgångspunkt är det viktigaste i mina verk och mitt arbete. Jag har samlat material för mina verk som beskriver det vardagliga livet där vi ibland glömmer, som de shoppare och storkonsumenter av plastförpackningar vi är, vart allt det här leder. I mina verk har jag använt olika plastavfall, så som tvättmedelsförpackningar och andra plastförpackningar samt upphittade föremål, som jag försökt använda som visuellt och innehållsmässigt intressanta element. Jag letar efter det värdelösa, skräpklassade och bortslängda och försöker skapa någonting nytt, meningsfullt och vackert av det.
Minua kiinnostaa viivan estetiikka ja hitaasti rakennetut konstruktiot. Vastavoimana ajallemme tyypillisen, hektisen kiiruhtamisen ja suorittamisen kulttuurille, etsin teoksissani aikakäsitystä, jossa nostetaan esiin pysähtymisen, kuuntelemisen ja läsnäolon teemoja. Olen viimeaikaisissa teoksissani pohtinut kulutuskulttuuriamme ja sen vaikutuksia ympäristöömme. Tavaroiden paljous ja ostamisen helppous houkuttelee huolettomaan elämään, mutta aiheuttaa usein myös syyllisyyttä. Rahaan ja omistamiseen sekä jatkuvaan uuden ihannointiin perustuva kuluttaminen on uhka ympäristölle ja saa ekologisen omantunnon kolkuttamaan. Materiaalilähtöisyys on teosteni ja työskentelyni alkukirjain. Olen kerännyt teoksiani varten sellaisia materiaaleja, jotka kuvastavat sitä arkista elämänpiiriä, jossa päätoimisina shoppailijoina ja muovipakkausten suurkuluttajina toisinaan unohdamme, mihin tämä kaikki johtaa. Olen käyttänyt teoksissani erilaista muovijätettä, esimerkiksi pesuainepulloja ja muita muovipakkauksia sekä löytöesineitä, joista olen pyrkinyt rakentamaan visuaalisesti ja sisällöllisesti kiinnostavia elementtejä teoksiini. Etsin arvotonta, jätteeksi luokiteltua ja poisheitettyä, ja pyrin luomaan siitä uutta, merkityksellistä ja kaunista.