Elina Sorainens verkstad

Konstindustri/formgivning, Skulptur

Plats
Gammelby

Hemsida
www.elinasorainen.com

Jag har arbetat som keramiker  i 50 år och fått lära mig från många länder. Leran passar till allt, såväl kärl som skulpturer. Leran är ett härligt material.

Olen toiminut keramikkona 50 vuotta ja saanut/noutanut oppia monista maista. Savihan käy kaikkeen, niin astioihin kuin veistoksiinkin. Savi on hyvä aine.