Riikka Niittonen/Kuusiston pop up-taiteilijatyöryhmä

Bildkonst

Plats
Kuusisto

Riikka Niittonen (född 1984, i Bjärnå). Jag har studerat konst i Aalto universitetet i Högskolan för konst, desing och arkitektur. Jag arbetar nu i Salo som en bildkonstär och konstpedagog. Jag arbetar med mälningar, often med akvarell och olja. Men jag tycker om att konstruera också små installationer tillsammans med målningar. I det senaste konstnärliga arbetet har jag behandlat uppfostran i perspektiv av en ung kvinna och man. Vilka förvantningar och roll ställer samhället för oss. Under Konstrunden arbetar jag i Kuusisto herrgården i konstgrubb tillsammans med Merja Markkula, Helena Tuura, Marika Kojo, Tiina och Veli Hölli, Maarit Hatakka, Satu Närhi och Päivi Huhtala. 

Riikka Niittonen (1984, Perniö). Olen valmistunut Aalto yliopiston Taideteollisesta korkeakoulusta Taiteen maisteriksi 2011. Työskentelen Salossa kuvataiteilijana ja taidekasvattajana. Maalaan pääosin akvarelli - ja öljyvärimaalauksia joiden ohella rakennan pieniä esinekoosteita ja installaatioita. Viimeisimmissä teoksissa olen käsitellyt kasvua niin nuoren naisen kuin miehenkin näkökulmasta. Konstrundanin aikana työskentelen taiteilijaryhmässä Kuusiston Taidekartanossa yhdessä Merja Markkulan, Mirva Mikkosen, Helena Tuuran, Marika Kojon, Tiina ja Veli Höllin, Maarit Hatakan sekä Satu Närhen ja Päivi Huhtalan kanssa.