Antero Kare/Somero Stenmejeri

Bildkonst, Skulptur

Plats
Pyöli

Hemsida
www.anterokare.com

Geologi, arkeologi, stora episka berättelser är behagfull innehållskista för en historiamålare.
Jag producerar monumentala reliefer och levande konstverk med mikrober och kemikalier där finländska hällmålningar, Altas hällristningar, Kola halvöns älvstränder, Urals grottkonst i grottorna Tsulgan Tash och Jamashita Tash, forfädernas kulturer vid Siberias maktälvar Jenisei och Ob förenas med växt- och djurfossiler under tusentals regn och sol. Jag återvänder till livets början 3,8 miljarder år sen i bakterier. Allt sett med konseptkonstnärens ögon.
Titlar för reliefer berättar om en romantisk saga-arv: Ponoi, Tomskaja Pisanitsa, Kökaröarna och Myanndash-älv. När jag använder mikrober, producerar de ytor för symboler: Svan (Onega, andefågel), Par (permian bronsgjuteri 200-1000) och Hunting Dogs (försvinnande livsform). Mistrens video projiceras till äkta födande dimma och i Fiskstim till 3500 fiskformer och deras djuprymd.

Geologia, arkeologia, suuret tarinat ja kertomukset ovat historiamaalarin uljas sisältöarkku.
Teen monumentaalisia reliefejä ja elävillä mikrobeilla ja kemikaaleilla teoksia, joissa Suomen kalliomaalaukset, Altan kalliopiirrokset, Kuolan niemimaan jokien uurrokset, Uralin muinaistaiteen luolat Tsulgan Tash ja Jamashi Tash, Siperian mahtijokien Jenisein ja Obin esi-isien taide yhtyy muinaisten kasvien ja eläinten fossiileihin. Lopuksi palaan elämän alkuun bakteereista 3,8 miljardia vuotta sitten. Kaikki nykyhetken käsitetaiteilijan kokemuksen kautta nähtyinä.
Reliefien nimet kertovat romanttisesta tarinaperinteestä: Ponoi, Tomskaja Pisanitsa, Kökaröarna ja Myanndash-joki. Kun käytän eläviä mikrobeita ne päällystävät symboleita: Joutsen (Ääninen, sielulintu), Pari (permiläiset valut 200-1000) ja Metsästyskoirat (häviävä elämänmuoto). Sumupeuran video heijastetaan oikeaan syntyvään sumuun ja Kalaparvessa 3500 kalamuotoon ja niiden syvätilaan.