Lars Holmström

Bildkonst

Plats
Tampere

Hemsida
www.kolumbus.fi/lars.holmstrom

Min konstnärliga verksamhet varit inriktad på digitalgrafik och reliefmålningar.

I reliefmålningar och serigrafier är en seriell tänkande den genomgående principen. Jag utnyttjar konstruktivistiska metoder utan att förbinda mig stelt vid dess tradition. Jag forskar färgernas och gestalternas krafter på ytan. Målningens yta har en speciell innebörd: den är inte enbart en färgad yta, utan ett organiskt energifält där färgerna utstrålar krafter. Ytan lever och den måste också vara ett uttryck för geometrisk ekonomi – något så förenklat, klart ock konsentrerat, att en jämn yta i sig förmår illustrera både statiskhet och dynamisk vila.

I digitalgrafik använder jag foton och skannade bilder eller med färger gjorda originaler. Jag kombinerar måleriska metoder med grafiskt uttryck och behandlar rörelsens och tidens tematik: fiktiva och faktiska tillståndets eller händelsens förvandling. 

Toimintani on suuntautunut nykyisin pääasiallisesti reliefimaalauksien, digitaaligrafiikan tekemiseen.

Reliefimaalauksissa ja serigrafioissa toteutan sarjallista ajattelua. Niissä käytän konstruktiivisia periaatteita sitoutumatta kuitenkaan jäykästi metodin perinteeseen. Teossarjojen teemat haen vapaasti, tutkin värien ja hahmojen voimia pinnoilla. "Tabu", (2007, 151 x 302 x 6 cm) on rakenteeltaan selkeän järjestelmällinen "mielenkenttä" muodostuen hehkuvan oranssin ja värähtelevän sinisen välisestä kamppailusta.

Digitaaligrafiikan mahdollisuuksiin perehtyminen on viime aikoina muodostunut minulle yhä tärkeämmäksi. Teoksien perustana käytän valokuviaj ja skannattuja kuvia tai väreillä tehtyjä originaaleja, joita muokkaan tietokoneohjelmilla painovalmiiksi. Teoksissa yhdistän maalauksellisia keinoja graafiseen ilmaisuun. Digitaaligrafiikka-sarjoissa käsittelen liikkeen ja ajan tematiikkaa: kuvitteellisen ja todellisen tilan tai tapahtuman muuntumista.