Lena Sahlberg, Kasern 14

Bildkonst

Plats
vasa

Hemsida
www.lenasahlberg.com

Inom bildkonsten är måleri och teckning mina främsta uttryckssätt.
Det känns stimulerande att arbeta med färg och den intar en central plats i mitt skapande. Jag njuter av färgen och att bearbeta den på olika sätt. Färg betecknar liv och väcker känslor. Den är en subjektiv upplevelse, en celebral förnimmelse som är beroende av tre sammanhängande och viktiga faktorer: ljus, yta och en betraktare. Färgen låter sig inte definieras för den är mystik.  Alla reagerar individuellt på färg, den kan framkalla lust, längtan, glädje, ensamhet eller sorg.

Måleri är för min del starkt förknippat med själen i skapande processen. 

 

Maalaus ja piirustus ovat tärkeimmät ilmaisutapani. On virkistävää työskennellä väreillä ja värit ottavat sen takia keskeisen paikan teoksissani.