Henrika Lax

Bildkonst

Plats
Lemland

Hemsida
www.henrikalax.fi, www.henrikalax.blogspot.com

Henrika Lax f 1971. jag målar, tecknar och skriver. Temat för mitt konstnärskap är tiden och människan. 
Henrika Lax s 1971. maalaan, piirrän ja kirjoitan. Ihminen ja aika on taiteellisen tuotantoni aiheita.