Konstverket, Galleri Gro

Bildkonst

Plats
Jkaobstad Pietarsaari

Hemsida
http://gallerigro.blogspot.fi/ (samt www.konstverket.fi/ men denna ska vi uppdatera och göra om tills)

Kulturföreningen Konstverket rf:s medlemmar är alla professionellt yrkesverksamma och företräder många olika konstarter bl.a. bildkonst, foto, video, design, konstsmide, glaskonst, litteratur, illustration, grafisk formgivning m.m.
Konstverket rf:s mål är att fungera som ett levande kulturellt kompetenscentrum med Jakobstad som konkret bas. Genom att initiera och organisera olika konstprojekt och kulturella verksamheter skapar vi arbetstillfällen för professionella konstnärer och kulturaktörer.
Samarbete med andra kulturinstitutioner och - föreningar prioriteras högt, liksom utveckling och nytänkande beträffande den traditionella konstnärsrollen och olika gränsöverskridande projekt.

Sedan hösten 2012 handhar Konstverket Galleri Gro.
Galleri Gro är ett konstnärsdrivet och ickekommersiellt galleri/projektrum som finns beläget i ett 90 m² stort utrymme i det nya Campus Allegro i Jakobstad.
Utställningsverksamheten präglas av proffesionella utställningar med fokus på samtidskonsten och dess mångfacetterade uttryck. I verksamheten ingår även Artist Talks, diskussioner, screenings, performances och konstpedagogiska projekt.

Taideyhdistys Konstverketin jäsenet ovat taiteilijoita ja edustavat visuaalisen taiteen eri alueet: kuvataide, valokuvataide, video, design, taidetaonta, lasitaide, kirjallisuus, kuvitus, graafinen suunnittelu y.m.