Saga Suonio, Valligrafia ry

Bildkonst

Plats
Helsinki

Hemsida
www.sagasuonio.fi

"Jag trivs bäst på platser där det finns utrymme för att andas, för blickar och för tystnad. Detta sinnestillstånd är närvarande då jag gör mina monotypier. Jag åker på en resa vars mål jag inte alltid vet - handen för rullen och penseln till nya mysterier."

"Viihdyn parhaiten paikoissa joissa on tilaa hengittää, tilaa katseelle ja tilaa hiljaisuudelle. Tämä mielentila on läsnä lähtiessäni työstämään monotypioitani. Lähden matkalle jonka päämäärää en itse aina tiedä — käsi vie telaa ja sivellintä johonkin uuteen mysteriin."