Krista Kortelainen

Bildkonst

Plats
Helsinki

Hemsida
www.kristakortelainen.com

ag målar byggnader och platser som kanske finns i verkligheten eller endast i min fantasi.

I mina målningar är det inte byggnadernas arkitektur som intresserar mej, utan mitt stora intresse är att undersöka vilka stämningar och känslor de förmedlar. Min inspiration kan födas av formen eller färgen på en takplatta, kanske av ett fragment i husets vägg eller något annat som gömmer sej under den ursprungliga konkreta saken eller platsen.

Den slutliga målningen kan bli en överraskning; det jag ser, kommer fram i målningen, som den stund då jag känner att den har sin rätt att träda fram i former, färger, ljus och skugga.
 

Maalaan rakennuksia ja paikkoja, jotka ovat todellisia tai mielikuvituksen tuotetta.

Rakennusten arkkitehtuurin sijaan olen kiinnostunut tutkimaan maalauksissani niiden synnyttämiä mielialoja. Lähtökohtana voi olla muistikuva kattolaatan muodosta tai väristä tai fragmentista talon seinässä tai joku muu asia, joka kätkeytyy alkuperäisen konkreettisen aiheen ja paikan taakse.

Maalauksen lopputulos voi yllättää; se mitä näen, esittäytyy maalauksessa hetkenä, jossa koen olevan puhtaana näkyväksi tulemisen oikeutena, muotoina, väreinä, valona ja varjona.